Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, aktuálny stav v mzdovej učtárni

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

16.01.2017 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
19.01.2017 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
23.01.2017 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna
01.02.2017 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B /*** popis nájdete nižšie***/
02.02.2017 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU,  Tr. A.Hlinku 37
06.02.2017 - Brezno, Reštaurácia Omega, Švermova 7
07.02.2017 - Dolný Kubín, Hotel Park,  Radlinského 21 
08.02.2017 - Poprad, Tatra Hotel,  Karpatská 3341/)

Daňové priznanie a účtovná závierka právnických osôb za rok 2016, novinky v zákone o dani z príjmov k 1.1.2017

LektorIng. Vladimír Ozimý, daňový poradca - SKDP

24.01.2017 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2 (vedľa futbalového štadióna)
25.01.2017 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
16.02.2017 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B /*** popis nájdete nižšie***/
17.02.2017 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 7
20.02.2017 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
22.02.2017 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2016, zmeny zákona od 1.1.2017

LektorRNDr. Pavol Maniaček, špecialista - odbor SZČO

30.01.2017 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 7
31.01.2017 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
03.02.2017 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
09.02.2017 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
10.02.2017 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2 (vedľa futbalového štadióna)
14.02.2017 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B /*** popis nájdete nižšie***/
15.02.2017 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3341/

Informácie

Chcem byť informovaný

Želám si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev

TOPlist