DPH aktuálne v roku 2017

Podľa nášho názoru sa dá DPH školiť 365 dní v roku......

LektorIng. Vladimír Ozimý, daňový poradca SKDP

13.06.2017 - Brezno, Reštaurácia Omega, Švermova 1027/7
14.06.2017 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
15.06.2017 - Poprad, Hotel Satel, Mnoheľova 825/3

Zákonník  práce a zákon o službách zamestnanosti aktuálne v roku 2017

ROVNOMERNÉ A NEROVNOMERNÉ ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU A URČOVANIE ČERPANIA DOVOLENKY, DOLEŽITÉ INŠTITÚTY PRACOVNÉHO PRÁVA, PRIAMO OVPLYVŇUJÚCE EFEKTIVITU PRÁCE

  • Informácia o novelizácii Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v jeho 3. časti o pracovnom čase a dobe odpočinku, s účinnosťou od 1.6.2017;
  • Informácia o novelizácii zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti upravujúcej zamestnávane evidovaných uchádzačov o zamestnanie na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, s účinnosťou od 1.5.2017;

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo

19.05.2017 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
30.05.2017 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
16.06.2017 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B 
 

Mzdová učtáreň aktuálne v roku 2017

Zmeny v legislatíve v prvom polroku 2017, registrácie zamestnancov a dohôd v sociálnej a zdravotnej poisťovni, sociálny fond.....

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

29.05.2017 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
12.06.2017 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
19.06.2017 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
22.06.2017 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B 

Informácie

Chcem byť informovaný

Želám si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev

TOPlist