Daň z príjmov vrátane novelizácie od 1.1.2021 - online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka: 3h 8min

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o. - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

Dátum/miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností;

Cena 48€ / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet získate prístup k balíku online školení a školiacim materiálom !
Registrácia

Program seminára:

Video_01 – trvanie:  26min
Obdobie pandémie sa na daňové účely končí 30.09.2020

 1. Zrušenie obdobia pandémie pre aplikáciu konkrétnych opatrení vo finančnej oblasti
 2. Prehľad najdôležitejších daňových a odvodových povinností po skončení pandémie na daňové účely
 3. Čestné vyhlásenie SZČO o nepodaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019

Video_02 – trvanie:  1h 2min
Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 1.1.2021 – 1. časť

 1. Upustenie od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov od roku 2021
 2. Zjednodušenie v oblasti dane z príjmov pre mikrodaňovníkov účinné od 1.1.2021
 3. Prehľadnejšie zadefinovanie príjmov pre vymedzenie mikrodaňovníka a použitie 15 % sadzby dane
 4. Odpis hmotného majetku si budú môcť stanoviť mikrodaňovníci sami
 5. Zrušenie limitu na odpisy prenajatého majetku
 6. Tvorba opravnej položky k pohľadávke a spresnenie daňového výdavku pri odpise pohľadávky u mikrodaňovníka od roku 2021
 7. Odpočítanie daňovej straty u mikrodaňovníka
 8. Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce oslobodené od dane od roku 2021
 9. O ročné zúčtovanie bude možné požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa od roku 2021

Video_03 – trvanie:  44min
Podnikateľské kilečko

 1. Prehľad opatrení z oblasti dane z príjmov z podnikateľského kilečka v oblasti daní a účtovníctva
 2. Zmena v uplatnení spotreby pohonných látok ( PHL ) do daňových výdavkov od 21.7.2020
 3. Uplatnenie výdavkov na zvýšenú spotrebu PHL od 21.7.2020

Video_04 – trvanie:  56min
Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 1.1.2021 a od 1.1.2020 – 2. časť

 1. Spresnenie kritérií určenia daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike od roku 2021
 2. Rozhraničovacie kritériá pre osoby pravidelne prekračujúce hranice Slovenska od roku 2021
 3. Zavedenie tzv. CFC pravidiel pre fyzické osoby od roku 2021
 4. Nové ustanovenia o kontrolovanej zahraničnej spoločnosti od roku 2021
 5. V rámci poskytnutia asignovanej dane bude možné darovať aj nepeňažný dar od roku 2021
 6. Oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov od roku 2022
 7. Posunutie registrácie daňovníkov z úradnej moci od 1. Januára 2022
 8. Zavedenie definície transparentného subjektu od roku 2022
   

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
3 + 0 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist