Daň z príjmov - novelizácia – prezenčné školenie - jeseň 2020

Daň z príjmov po zavedení novely Zo DZP od 1.1.2021

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček expert pre oblasť daní a účtovníctva

17.09.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
28.09.2020 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
29.09.2020 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7

30.09.2020 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
01.10.2020 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B
14.12.2020 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
15.12.2020 - Myjava, Stredná priemyselná škola, ul SNP 413/8
 

Cena Cena: 66 EUR / osoba do naplnenia kapacity školenia vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia Registrácia

Program seminára:

 1. Upustenie od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov od roku 2021
 2. Oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov od roku 2021
 3. Zjednodušenia v oblasti dane z príjmov pre mikrodaňovníkov účinné od 1.1.2021 (už schválené)
 4. Presnejšie zadefinovanie príjm ov pre vymedzenia mikrodaňovníka a použitie 15 % sadzby dane
 5. Spresnenie daňového výdavku pri odpise pohľadávky u mikrodaňovníka od roku 2021
 6. O ročné zúčtovanie bude možné požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa od roku 2021
 7. Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce oslobodené od dane od roku 2021
 8. Opatrenia v oblasti dane z príjmov z “podnikateľského kilečka“
 9. Spresnenie kritérií určenia daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike od roku 2021
 10. Rozhraničovacie kritériá pre osoby pravidelne prekračujúce hranice Slovenska od roku 2021
 11. Zavedenie definície transparentného subjektu od roku 2022
 12. Zavedenie tzv. CFC pravidiel aj pre fyzické osoby od roku 2021
 13. „Moment“ vzniku stálej prevádzkarne od roku 2021
 14. Posunutie registrácie daňovníkov z úradnej moci od 1. januára 2022
 15. V rámci poskytnutia asignovanej dane bude možné darovať aj nepeňažný dar od roku 2021
 16. Nové ustanovenia o kontrolovanej zahraničnej spoločnosti od roku 2021

Ďalšie zmeny a novinky budú doplnené priebežne podľa legislatívneho procesu. . .

 


Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:

   Trnava – 17092020
   Dolný Kubín – 28092020
   Poprad - 29092020
   Brezno - 30092020
   Bratislava - 01102020
   Trenčín - 14122020
   Myjava - 15122020                     
  • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

  Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

  ( V prípade, že požadujete platbu v hotovosti v deň školenia napíšte nám to do poznámky ! )

  Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

  Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

  Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

  V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

  Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

  Registrácia na seminár:

  Prihlásenie

  Počítadlo návštev

  TOPlist