Daňový mix 2022 aktuálne – prezenčné školenie

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Dátum/Miesto konania:

26.05.2022 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
27.05.2022 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
09.06.2022 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
21.06.2022 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
22.06.2022 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7

Cena

78 € / účastník
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Účastníci s celoročným prístupom k online školeniam v roku 2022 na webe www.pragmasys.sk
majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Registrácia

Program seminára:

 • Používanie motorového vozidla a daňovo-účtovný aspekt (mikrodaňovník verzus daňovník)
 • Pracovné cesty a účtovno-daňový aspekt (vrátane používania MV SZČO nezaradeného do podnikania)
  • Vznik vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec na účely pojmu pracovná cesta
  • Cestovné náhrady a daňová uznateľnosť náhrad u SZČO a zamestnávateľa, zdaňovanie u zamestnanca (povinnosť cestovných príkazov)
  • Právo na odpočet DPH pri pracovných cestách
  • Nové opatrenie v rámci nároku na stravné a náhrady za používanie MV od mája 2022
 • Nákup zásob a účtovno-daňový aspekt aj z pohľadu DPH
  • Nákup kancelárskych potrieb
  • Nákup reklamných výdavkov
  • Likvidácia zásob
  • Súťaže, podpory predaja a poskytnutie zásob do súťaží
  • Obchodné vzorky, reklamné predmety
  • Drobný majetok do 1700 eur, evidencia, vyradenie
 • Nehnuteľnosť v podnikaní
  • Odpisovanie nehnuteľnosti – odpisová skupina, budova na viacero účelov
  • Technické zhodnotenie budovy – kedy oprava a kedy zhodnotenie
  • Predaj budovy a daňový dosah
  • Budova ako nepeňažný vklad do spoločnosti
  • Dodanie stavby z pohľadu DPH – oslobodenie, zmena účelu, povinnosť registrácie, bezplatné dodanie
  • Výstavba nehnuteľností určených na predaj (účtovno-daňový dosah) – vyvolaná investícia
  • Kúpa nehnuteľnosti s cieľom predaja, jej rekonštrukcia (účtovno-daňový dosah)
  • Daň z nehnuteľností
 • Prenájom hmotného majetku a daňové a účtovné hľadisko
  • Limit odpisov pri prenájme hmotného majetku u prenajímateľa, neuplatnený odpis a uplatnenie v budúcnosti
  • Odpisovanie technického zhodnotenia u nájomcu a ukončenie nájmu – daňový a účtovný pohľad a DPH
  • Prenájom luxusných motorových vozidiel
  • Ubytovacie služby a nájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH
 • Náklady na zamestnanca a daňové výdavky (aj účtovný pohľad)
  • Benefity a daňové výdavky pre zamestnávateľa
  • Vzdelávanie zamestnanca a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Rekreačné a športové poukazy a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Stravovanie zamestnancov a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Reprezentačné výdavky zamestnávateľa
  • Pracovné oblečenie zamestnanca
  • Pôžičky a úvery od spoločníkov a daňové dosahy

 


Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Dolný Kubín - 26052022
  • Trnava - 27052022
  • Myjava - 09062022
  • Brezno - 21062022
  • Poprad - 22062022
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že požadujete platbu v hotovosti v deň školenia napíšte nám to do poznámky ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist