Daňové priznanie FO za rok 2021 – online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka:  4 hod  42 min

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o. - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

Cena 48 EUR / prístup
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program školenia:

VIDEO_01 – trvanie: 1 h 35 min
Základné informácie k podávaniu daňových priznaní

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie
 • Lehota na podanie daňového priznania
 • Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 • Lehota na podanie daňového priznania ako došlo v priebehu roka k skončeniu podnikania
 • Opravné daňové priznanie
 • Dodatočné daňové priznanie
 • Úpravy základu dane podľa § 17 ods. 8

VIDEO_02 – trvanie: 47 min
Prehľad dôležitých zmien v zákone o dani z príjmov v roku 2021

 • Zrušenie zvýhodnenia 13. a 14. platov
 • Zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť
 • Oznamovanie výšky a splatnosti preddavkov
 • Postupná zmena výšky daňového bonusu na dieťa
 • Spresnenie podmienok pre 15 % sadzbu dane
 • Vymedzenie pojmu mikrodaňovník
  • Odpisy hmotného majetku si môžu mikrodaňovníci stanoviť sami
  • Zrušenie limitu na odpisy prenajatého majetku
  • Tvorba opravnej položky je daňovým výdavkom bez percentuálnych a časových obmedzení
  • Odpočítanie daňovej straty u mikrodaňovníka podľa § 30 ods. 1 písm. a)

VIDEO_03 – trvanie: 41 min
Daňové priznanie fyzických osôb typ A za rok 2021 – praktický príklad

VIDEO_04 – trvanie: 1 h 39 min
Daňové priznanie fyzických osôb typ B za rok 2021 – praktický príklad

Krátka ukážka:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na online školenie:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist