Daňový mix 2021 aktuálne – prezenčné školenie

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

07.09.2021 Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37 - seminár úspešne zrealizovaný
08.09.2021 Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16 -
seminár úspešne zrealizovaný
09.09.2021 Dolný Kubín, Hotel Park, Radlinského 21
- seminár úspešne zrealizovaný
11.10.2021 – Trenčín, Hotel MAGNUS, Považská ul. 1706
12.10.2021 Bratislava, AIRCRAFT bussiness center, Ivánska cesta 30/B
13.10.2021 – Nitra, Kongres. centrum SPU – ŠD A. Bernoláka, A. Hlinku 38
14.10.2021 – Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51
15.10.2021 – Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7

Cena

66 EUR / osoba pri platbe v hotovosti
78 EUR / osoba pri platbe na faktúru po školení

do naplnenia kapacity školenia, ceny sú konečné vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia !

Preferujeme platby v hotovosti!

Registrácia

Program seminára:

Pohľadávky a záväzky v roku 2021

 • opravné položky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie z bežným daňovníkom
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie z bežným daňovníkom
 • odpis záväzkov v účtovnej jednotky a vplyv na základ dane
 • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov do kapitálových fondov spoločnosti (účtovno-daňový aspekt)
 • vrátenie dane z pridanej hodnoty z nevymožiteľnej pohľadávky
 • záväzky daňovo uznané po zaplatení

Poskytovanie úverov a pôžičiek

 • účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
 • úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu

Odpisovanie majetku v roku 2021

 • pravidlá obstarávania a zaraďovania dlhodobého majetku (definícia DHM a DNM)
 • porovnanie pravidiel odpisovania pri mikrodaňovníkovi a bežnom daňovníkovi z daňového hľadiska
 • špecifiká odpisovania budov a pravidlá zaraďovania do odpisových skupín
 • prerušenie odpisovania HM

Predaj tovaru v režime predaja na diaľku v EÚ od 1.7. 2021 a uvádzanie vo výkazoch

 • predaj tovaru cez e-shop na území SR a povinnosti zdanenia
 • fakturácia a uplatňovanie sadzieb DPH
 • uplatnenie osobitného režimu zdanenia alebo registrácia v zahraničí v inom členskom štáte EU

Dotácie z účtovno-daňového hľadiska v roku 2021

 • dotácie v pandémii
 • bežné dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a daňový aspekt

Nájomné vzťahy a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu

 • testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
 • prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dopad u nájomcu
 • technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu
 • výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu
 • zábezpeka a daňový dopad
 • skončenie nájmu a posúdenie z pohľadu dane z príjmov a DPH

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Daňový doklad o prijatej platbe v hotovosti alebo faktúru so splatnosťou 7 dní po realizácii školenia Vám poskytneme priamo na školení !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist