Daňový mix 2023 – prezenčné školenie

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

14.06.2023 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
15.06.2023 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
16.06.2023 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7

20.06.2023 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
 

Cena

78 EUR / účastník vrátane DPH občerstvenia a školiacich materiálov !

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2023 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Registrácia

Program seminára:

 1. Zásoby z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • nákup zásob v tuzemsku a právo na odpočítanie dane
  • nákup zásob v iného členského štátu a DPH
  • nákup zásob v tuzemsku od zahraničnej osoby a DPH
  • nákup zásob z tretích štátov a DPH dopady podľa štátu preclenia
  • nákup zásob a daňový výdavok
  • spotreby, manko, škoda, likvidácia, predaj
 2. Dlhodobý majetok z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • formy nadobudnutia majetku a daňové dopady (kúpa, leasing, úver, darovanie, vklad, osobný prevod do podnikania)
  • vstupná cena účtovná a daňová porovnanie a daňové dopady
  • odpisovanie, prerušenie odpisovania majetku
  • vyradenie majetku z dôvodu daru, škody, predaja, likvidácie a daňové dopady
  • právo na odpočítanie dane pri kúpe majetku a daňové dopady pri zmene účelu používania a bezplatného dodania a krádeže
 3. Záväzky a pohľadávky v záväzkových vzťahoch
  • pohľadávka po splatnosti verzus záväzok po splatnosti
  • právo na daňový výdavok verzus dodanie záväzku
  • pohľadávka po splatnosti verzus záväzok po splatnosti
  • právo na vrátenie DPH z nevymožiteľnej pohľadávky verzus povinnosť vrátenia DPH z nezaplateného záväzku a čo v prípade že dôjde k úhrade.
 4. Obchodné transakcie medzi závislými osobami so zmenami v roku 2023
  • dopad na vedenie transferovej dokumentácie a povinnosť upraviť základ dane
  • dopad na stanovenie základu dane pre účely DPH
    

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
 • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
 • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • 14062023 – Trenčín
  • 15062023 - Poprad
  • 16062023 - Brezno
  • 20062023 – Myjava
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete, napíšte nám to do poznámky v registrácií ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist