Daňové a nedaňové výdavky - online praktikum

Celkový čas trvania: 2 hod 40 min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Cena 36 EUR / prístup - až 24 mesiacov od zverejnenia !
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program seminára:

Video – trvanie: 2h 40min

 1. Základný princíp daňového a nedaňového výdavku
 2. Princíp majetku osobnej potreby a uplatňovanie daňového výdavku
 3. Princíp dôkazného bremena pri daňovom výdavku v prípade daňovej kontroly
 4. Benefity zamestnancov, testovanie zamestnancov na COVID 19, vitaminové balíčky, pracovné oblečenie, pitný režim a daňové princípy
 5. Nájomný vzťah na strane prenajímateľa a nájomcu a daňové dopady, výpožička, závislé osoby
 6. Technické zhodnotenie na prenájom majetku
 7. Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
 8. Výdavky na reklamu, reklamný predmet a obchodná vzorka
 9. Zásoby do 1700 eur a daňový dopad
 10. Likvidácia zásob tovaru a daňový dopad
 11. Spotreba PHL a daňový dopad
 12. Rezervy z daňového a účtovného hľadiska
 13. Odpisovanie majetku
 14. Prerušenie odpisovania
 15. Opravné položky k majetku a pohľadávkam a daňový dopad
 16. Finančný prenájom, postúpenie, odkúpenie a odobratie predmetu leasingu, spätný leasing
 17. Nájom luxusného MV 48 000 eur a viac, odkúpenie po skončení operatívneho leasingu a daňový dopad
 18. Sporné výdavky - porovnanie zákon verzus metodika FRSR (ubytovanie, zimné pneumatiky, refakturácia nedaňových výdavkov)


Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist