Daňové priznanie DPH 2021 od A po Z – online praktikum

V priereze troch video školení je možné dozvedieť sa dôležité informácie k vyplneniu jednotlivých riadkov daňového priznania s aplikáciou princípov zákona č. 222/2004 Z. z o DPH v znení neskorších predpisov. Princípy DPH sú komplikované a rozsiahle ale na tomto praktiku sa snažíme priblížiť aspoň väčšinu prvkov dane z pridanej hodnoty s vplyvom na jednotlivé riadky daňového priznania. Ide o prepojenie pravidiel DPH so samotnou formálnou stránkou vypĺňania formulára platného od 1.1.2021.

Celkový čas trvania: 3 hod 40 min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Cena 36 EUR / prístup - až 24 mesiacov od zverejnenia !
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 1 h 17 min
Praktické informácie k vyplneniu úvodnej strany daňového priznania k DPH

 1. vymedzenie pojmu riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie, kedy sa podáva ktoré daňové priznanie
 2. vymedzenie pojmu postavenie osoby, teda za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie a kedy sa vyznačuje ktorá kolónka
 3. vymedzenie pojmu zdaňovacie obdobie a kedy sa aplikuje mesiac, štvrťrok a kedy rok
 4. informácie k vyplneniu základných údajov daňovníka

Video_02 – trvanie: 1 h 16 min
Praktické informácie k riadkom daňového priznania za účelom vzniku daňovej povinnosti a oslobodených dodaní

 1. Uskutočnené zdaniteľné obchody - dodanie tovaru a dodanie služby (r. 1,2 a 3,4)
 2. prenos daňovej povinnosti pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru (r. 5,6 a 7,8)
 3. ostatné prenosy daňových povinností na r. 9,10
 4. prenos daňovej povinnosti pri trojstrannom obchode (r. 11,12)
 5. oslobodené plnenia na r. 13 až 15
 6. ostatné (r. 16)

Video_03 – trvanie: 1 h 16 min
Praktické informácie k riadkom daňového priznania pri uplatnení práva na odpočet DPH a opravy základu dane

 1. právo na odpočítanie dane na r. 18,19 (informačné riadky 20 až 23)
 2. oprava základu dane - štandardná na r. 24,25 až 28
 3. oprava základu dane - nevymožiteľné pohľadávky na r. 26,27 a 29
 4. odpočítanie dane pri registrácii na r. 30
 5. vlastná daňová povinnosť a nadmerný odpočet
 6. vysporiadanie rozdielov v prípade dodatočného daňového priznania na r. 36,37


Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist