Daňové priznanie PO za rok 2023 – prezenčné školenie

- len 3 hodinové / dopoludňajšie / školenie za super cenu

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, SKDP, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje príspevky z oblasti publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

17.01.2024 – Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7
08.02.2024 – Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B
09.02.2024 – Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
12.02.2024 – Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
14.02.2024 – Myjava, Hotel ŠTEFÁNIK, Nám. M. R. Štefánika 37
16.02.2024 – Trenčín, Hotel MAGNUS, Považská ul. 1706
01.03.2024 – Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7

Cena

54 € / účastník - štandard
48 € / účastník - pri objednávke aj odpoludňajšieho školenia k DPFO
36 € / účastník - pri predplatenom online prístupe na web Pragmasys pre rok 2024

vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Registrácia

Program seminára:

 1. Právnická osoba a zdaňovacie obdobie
 2. Povinnosť podať daňové priznanie
 3. Daňové priznanie verzus účtovná závierka
 4. Sankcie spojené s daňovým priznaním
 5. Vyplnenie daňového priznania na príkladoch
  1. nezaplatené faktúry a úprava základu dane
  2. opravné položky a odpis pohľadávok v daňovom priznaní
  3. účtovné odpisy verzus daňové odpisy
  4. motorové vozidlo v daňovom priznaní
  5. reklama a reklamné predmety v daňovom priznaní
  6. daňové výdavky z minulých rokov a vplyv na základ dane
  7. dotácie a dary v daňovom priznaní
 6. Daňová strata
 7. Výskum a vývoj
 8. Sadzba dane z príjmov
 9. Príjmy zo zahraničia a daňové priznanie
 10. Závislé transakcie v daňovom priznaní
 11. Asignácia dane – 2 %
 12. Diskusia

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj, chlebíčky
 • 09.00 - 12.00 h - Intenzívny odborný program vrátane diskusie
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pokiaľ si vo formulári objednáte aj odpoludňajšie školenie k DPFO nemusíte sa naň znova registrovať v novom formulári odpoludňajšieho školenia,

Ak si zvolíte spôsob platby bankovým prevodom, zašleme Vám k úhrade zálohovú faktúru !

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist