IN HOUSE - PERSONÁLNE ŠKOLENIA

Necestujte za nami, my prídeme k Vám .... !
Ponúkame vám ďalšiu vzdelávaciu formu, v rámci ktorej prídeme do vašej firmy s aktuálnymi a odbornými informáciami z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista v oblasti pracovného práva

Cena a program dohodou k spokojnosti zainteresovaných strán – určite sa dohodneme !

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Odborné vzdelávanie tým posúvame do vašich firiem, aby ste nestrácali čas cestovaním za informáciami. Okrem odborných zamestnancov personálnych a mzdových oddelení, ponúkame školenia aj pre vašich vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia, aby získali základné vedomosti z oblasti pracovného práva a boli tak schopní zabezpečovať výkon  práce vedúceho zamestnanca v súlade s § 81 a 82 aktuálneho Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. (ďalej len „ZP“).

Bez spolupráce personálnych a mzdových oddelení s vedúcimi zamestnancami sa len veľmi ťažko rodia pracovnoprávne vzťahy, ktoré sú v súlade s aktuálnou legislatívou. Od takto preškolených vedúcich zamestnancov môže zamestnávateľ vyžadovať zodpovedné plnenie úloh a v prípade, že tomu tak nie je, môže zamestnanca sankcionovať. Preukázateľným preškolením zamestnancov si splníte zákonnú povinnosť zamestnávateľa v zmysle § 47, odsek 2 a 153,,odsek 1 ZP.

Výhodou školení je skutočnosť, že v jednom termíne preškolíte väčší počet zamestnancov v mieste výkonu práce, môžete si sami určiť osnovu školenia, čas trvania a samozrejme vybrať účastníkov z radov vašich zamestnancov. Obsah školenia je možné po vzájomnej konzultácii upraviť a doslova „ušiť“ na špecifické podmienky vašej firmy. Ponúkame ho v rozsahu výkladu základných pojmov tvoriacich pracovnoprávne minimum :

  • základné povinnosti vedúcich zamestnancov ;
  • vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru ;
  • druhy pracovných pomerov ;
  • pracovný poriadok, pracovná disciplína a nedostatky v práci ;
  • úloha vedúcich zamestnancov pri zistení porušení pracovnej disciplíny ;
  • pracovný čas, práca nadčas, evidencia pracovného času ;
  • pracovná pohotovosť (aktívna a neaktívna) ;
  • dovolenka, prekážky v práci ;
  • rozsah a spôsob náhrady škody ;

Cenu školenia dohodneme s klientom individuálne .Na školení pripravíme odborného a skúseného lektora, potrebnú techniku a každý účastník školenia dostane študijný materiál zameraný na vybranú tému.

Referencie – personálne IN HOUSE školenia jedno a viacdňové sme v nedávnom období realizovali okrem iných v nasledovných spoločnostiach:

- Novogal a.s.
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. ( objednávka - Miroplast s.r.o. )
- KraussMaffei Technologies spol. s r.o.
- Nestlé Slovensko s.r.o.
- MAGNA EXTERIORS ( Slovakia ) s.r.o.
- Energy Group a.s. ( objednávka GIS Skalica a.s. )

Vždy 2 x ročne jarný a jesenný personálny špeciál pre viac klientov z rôznych organizácii

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Nezávislá registrácia pre vypracovanie IN HOUSE školenia:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
6 + 13 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist