Legislatíva v športe 2022 aktuálne - prezenčné školenie + Sprievodné podujatie zdarma: Mentálny koučing pre športovcov

Len jeden termín pre prezenčné školenie v rámci SR v Bratislave!

Lektor hlavného podujatia: Ing. Alica Fisterová - expert v legislatívnej oblasti vrátane účtovníctva a daní so zameraním na šport

Lektor sprievodného podujatia: Mgr. Lucia Savarová - mentálny kouč pre športovcov, členka Slovenskej asociácie koučov, asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Dátum / Miesto konania:
20.10.2022 – Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B

Cena

84€ / osoba
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Účastníci s celoročným prístupom k online školeniam v roku 2022 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Pokiaľ nemáte celoročný prístup, prihlásením a zaplatením tohto školenia ho získate zdarma do konca roka 2022 vrátane archívov 2 roky spätne !

Registrácia

Hlavný program - Legislatíva v športe:

 1. Zákon o športe a pripravovaná novela zákona o športe
  1. Povinnosti vyplývajúce zo zákona o športe
  2. Zverejňovanie
  3. Pripravovaná novela zákona o športe
 2. Použitie verejných prostriedkov v športe
  1. Príspevok uznanému športu
  2. Príspevok na športovcov top-tímu
  3. Ostatné
 3. Daňová legislatíva a účtovníctvo v športových organizáciách
  1. Zmeny v zákone o dani z príjmov
   1. Reklama, charitatívna reklama, zmluva o sponzorstve v športe
   2. Výhry športovcov na športových podujatiach
   3. Licenčné zmluvy, zmluvy o dielo, nepomenované zmluvy
  2. Zmeny v zákone o účtovníctve

Sprievodný program zdarma – Mentálny koučing pre športovcov
( účasť treba vyznačiť v registračnom formulári )

 1. Koučing a jeho využitie v športe
 2. Vonkajšia a vnútorná motivácia
 3. Pozornosť a vnímanie
 4. Sústredenie na prítomný moment
 5. Učenie a sebadôvera
 6. Zmena prístupu
 7. Reagovanie na výsledky
 8. Momenty, ktoré ovplyvňujú myseľ hráča.

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 15.30 h - Mentálny koučing pre športovcov zdarma
  ( účasť na sprievodnom programe treba vyznačiť v registrácií )
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie: 20102022
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist