Aktuálna legislatíva v športe – prezenčné školenie - jeseň 2020

Len dva termíny pre špecializované školenie v rámci SR v Bratislave !

Lektor: Ing. Alica Fisterová - expert v legislatívnej oblasti vrátane účtovníctva a daní so zameraním na šport a neziskové organizácie

Dátum/miesto školenia:
22.10.2020 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B

23.10.2020 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B

Cena Cena: 66 EUR / osoba do naplnenia kapacity školenia vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia Registrácia

Program seminára:

 • Legislatívne vymedzenie športu v SR
 • Novelizácia zákona o športe v roku 2020
 • Vymedzenie osôb v športe
 • Zmluvné vzťahy v športe
 • Špecifické účtovné operácie v športe
 • Vymedzenie základu dane v z príjmov v športe
 • Účtovná závierka
 • Verejné obstarávanie v športe
 • GDPR
 • Verejné financie a finančná kontrola
   

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Termín 22.10.2020 – 22102020
  • Termín 23.10.2020 – 23102020
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že požadujete platbu v hotovosti v deň školenia, napíšte nám to do poznámky ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist