Aktuálne v mzdovej učtárni - prezenčné školenie - jeseň 2020

Komplexný pohľad do mzdovej učtárne vrátane aktuálnych legislatívnych zmien

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

02.10.2020 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
19.10.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
20.10.2020 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B

21.10.2020 - Myjava, Stredná priemyselná škola, ul. SNP 413/8
25.11.2020 - Nitra, Kongres. centrum SPU - ŠD A.Bernoláka, A.Hlinku 38
26.11.2020 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
27.11.2020 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

30.11.2020 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51
01.12.2020 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7

Cena

Cena: 66 EUR / osoba do naplnenia kapacity školenia vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Registrácia

Program seminára:

 1. Zmeny životného minima a dopad na mzdové veličiny
  • hodnota životného minima
  • zrážky zo mzdy - veličiny, výpočet
  • daňový bonus na deti
  • nezdaniteľná časť základu dane
  • ostatné daňové veličiny
  • rodičovský príspevok
 2. Administratívne zmeny a aktuality v mzdovej učtárni v roku 2020
  • sociálna poisťovňa - " súlikove kilečko"
  • zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • daň zo závislej činnosti - vyhlásenia k dani, potvrdenia o návšteve školy
 3. Kompletný pohľad na spracovanie materskej a rodičovskej dovolenky mamičiek a oteckov
  • registračná povinnosť SP
  • registračná povinnosť ZP
  • povinnosti zamestnanca
  • vyplatenie plnenia počas trvania MD, RD
  • prechod z MD na RD
  • čerpanie dovolenky 
  • krátenie dovolenky
  • výpočet pravdepodobného priemerného zárobku
  • návrat z RD
  • skončenie pracovného pomeru zároveň s ukončením MD alebo RD
  • ročné zúčtovanie dane
 4. Vybrané benefity s ktorými sa môžeme stretnúť v roku 2020
  • rekreácie
  • 14. plat

 


Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Trenčín – 02102020
  • Trnava – 19102020
  • Bratislava – 20102020
  • Myjava - 21102020
  • Nitra – 25112020
  • Brezno – 26112020
  • Dolný Kubín – 27112020
  • Košice – 30112020
  • Poprad – 01122020
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že požadujete platbu v hotovosti v deň školenia, napíšte nám to do poznámky ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist