Mzdový mix 2021 aktuálne – prezenčné školenie

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

23.09.2021 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
24.09.2021 – Myjava, Hotel ŠTEFÁNIK, Nám. M. R. Štefánika 37
27.09.2021 – Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21 - seminár sa uskutoční, je vypredaný do posledného miesta

Cena

78 EUR / osoba
do naplnenia kapacity školenia, ceny sú konečné vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia !

Účastníci s celoročným prístupom k online školeniam v roku 2021 na webe www.pragmasys.sk
majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Pri registrácii po 31.08.2021 bude možne platiť aj v hotovosti !

Registrácia

Program seminára:

 1. Životné minimum
  • aktuálna hodnota od 072021
  • vplyv zmeny na mzdové veličiny
 2. Finančný príspevok na stravovanie
  • administrácia
  • splatnosť
  • výška príspevku
  • zdanenie, odvody
  • príklady
 3. Opravy - Sociálne poistenie
  • oprava dní v mesačných výkazoch
  • oprava nesprávne spracovanej PN ky v SP
  • oprava nesprávne spracovanej PN ky vo mzdách
  • oprava karanténa a Covid PN ka
  • oprava ELDP
  • zmeny v administrácii v SP
 4. Opravy - Zdravotné poistenie
  • používanie aditívnych výkazov
  • podávanie opravných výkazov
  • oprava PN ky
 5. Diskusia

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Trnava – 23092021
  • Myjava – 24092021
  • Dolný Kubín - 27092021
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že požadujete platbu v hotovosti v deň školenia napíšte nám to do poznámky ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist