Mzdový extra špeciál – jún 2019

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

17.06.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
21.06.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
27.06.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
28.06.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
09.07.2019 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51

 


Cena
60€ / osoba
V prípade platby v hotovosti treba školenie uhradiť v deň školenia pri prezencii účastníkov.
V prípade platby prevodným príkazom treba školenie uhradiť tak, aby bolo školné pripísané v prospech nášho účtu najneskôr deň pred uskutočnením školenia, variabilný symbol je dátum školenia, špecifický symbol je Vaše IČO.
Registrácia
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:

 1. Benefity – zmena 13. 14. Plat od 03.2019. aktualizácia informácii o poskytovaní príspevku na rekreácie, iné peňažné benefity, nepeňažné benefity
 2. Sociálny fond – tvorba a použitie, novela rok 2019
 3. Výpočet nároku na dovolenku podľa odpracovaných dní, podľa neprítomnosti, pri nerovnomernom pracovnom čase, po návrate z materskej, rodičovskej dovolenky a dlhodobej PN
 4. Stanovenie vymeriavacích základov pre ZP a SP pri neúplnom odpracovanom mesiaci
 5. Stanovenie vymeriavacích základov pri plnení po skončení pracovného pomeru
 6. Registračné povinnosti pri neprítomnostiach a pri doplatkoch po skončení pracovného pomeru
 7. Diskusia

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX,
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Brezno – 17062018
  • Trnava – 21062019
  • Myjava – 27062019
  • Trenčín – 28062019
  • Košice - 09072019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 

Počítadlo návštev

TOPlist