Mzdový špeciál – balík ONLINE videoškolení

Praktické riešenie opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti s Corona vírusom. Vysielanie zamestnancov - aktuál pri zohľadnení zmeny od 07/2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Celkový čas trvania celého balíka: 3hod 40 min

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Dátum/miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností;

Cena

36€ s DPH / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet
získate prístup k balíku videoškolení a školiacim materiálom !

Registrácia

Prístup ku školeniu (funkčný až po zaplatení a prihlásení sa na web pragmasys.sk s pridelenými prístupovými údajmi)

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 1hod 4min
Praktické riešenie opatrení prijatých vládou SR v súvislosti s COVID-19

 • spracovanie miezd za marec 2020 - neprítomnosti, PN , OČR, prekážky na strane zamestnávateľa
 • spracovanie miezd za apríl 2020 - neprítomnosti, PN , OČR, prekážky na strane zamestnávateľa
 • opatrenie číslo 1 - nárok, vyplnenie žiadosti a výkazu
 • opatrenie číslo 3A a 3B - nárok, vyplnenie žiadosti a výkazu
 • odklad odvodov zamestnávateľa za marec2020
 • odpustenie odvodov za apríl 2020

Video_02 – trvanie: 1hod 23min
Vysielanie zamestnancov - aktuál pri zohľadnení zmeny od 07/2020

 • zákonník práce
 • mzda pri vyslaní 
 • mzdové zvýhodnenie pri vyslaní
 • odvody sociálne a zdravotné poistenie
 • formulár A1
 • daň
 • cestovné náhrady

Video_03 – trvanie:1hod 12min
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Zákonník práce:

 • typy dohôd a ich použitie
 • rozsah prác pri dohode
 • evidencia pracovného času
 • zákonné prestávky v práci
 • práca mladistvých na dohodu
 • mzdy pri dohodách
 • mzdové zvýhodnenia pri dohodách

Sociálne poistenie

 • pravidelná nepravidelná dohoda
 • registrácia
 • výpočet odvodov
 • výkazy poistného
 • úhrada poistného
 • splatnosť

Zdravotné poistenie

 • registrácia
 • výpočet odvodov
 • výkazy poistného
 • úhrada poistného
 • splatnosť

Daň zo závislej činnosti

 • zdaniteľné príjmy
 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus
 • výpočet dane
 • splatnosť dane
 • ročné zúčtovanie dane

Kombinácia dohody s pracovným pomerom

 • pracovno právny pohľad
 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie 
 • daň

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si ukážku zo začiatku školenia:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist