Mzdový špeciál – jeseň 2019

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

25.10.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
28.10.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
29.10.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
30.10.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
31.10.2019 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51
15.11.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
18.11.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
19.11.2019 - Nitra, Kongres. centrum SPU , Štud. domov A. Bernoláka, A. Hlinku 38
20.11.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7

Cena 60 EUR / osoba

Cena vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Registrácia

Program seminára:

Zákonník práce

 1. Výpočet mesačnej mzdy a hodinovej mzdy pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 2. Výpočet mesačnej mzdy a hodinovej mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 3. Výpočet mesačnej mzdy a hodinovej mzdy pri nepretržitej prevádzke
 4. Výpočet priemernej mzdy a jej použitie
 5. Príplatky ku mzde, odstupné, odchodné
 6. Výpočet nároku na dovolenku pri rovnomernom, nerovnomernom pracovnom čase

Zdravotné poistenie

 1. Určenie vymeriavacieho základu
 2. Odvodová úľava
 3. Odpočítateľná položka
 4. Výpočet poistného pri pravidelnom príjme
 5. Výpočet poistného pri pravidelnom a nepravidelnom príjme dohodára a štatutára

Sociálne poistenie

 1. Určenie vymeriavacieho základu
 2. Odvodová úľava
 3. Výpočet poistného pri pravidelnom príjme
 4. Výpočet poistného pri pravidelnom a nepravidelnom príjme dohodára a štatutára
 5. Výpočet náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti

Daň zo závislej činnosti

 1. Zdaniteľné príjmy
 2. Príjmy oslobodené od dane
 3. Základ dane
 4. Nezdaniteľná časť základu dane
 5. Daňový bonus

Životné minimum

 1. Výška životného minima od 1.7.2019
 2. Veličiny odvodené od životného minima od 07/2019
 3. Veličiny odvodené od životného minima od 01/2020

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

    Bankové spojenie: VUB, a.s.
        Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
        SWIFT: SUBASKBX
        účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
    Variabilný symbol: dátum konania akcie:

 •  Bratislava – 25102019
 •  Trenčín – 28102019
 •  Dolný Kubín – 29102019
 •  Poprad – 30102019
 •  Košíce – 31102019
 •  Myjava – 15112019
 •  Trnava – 18112019
 •  Nitra – 19112019
 •  Brezno - 20112019

    Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri úhrade v hotovosti ( pokiaľ ste tak uviedli v registrácii ) zaplatíte ráno pri vstupe na školenie !

Pokiaľ potrebujete dohodnúť iný spôsob platby ako vopred na účet podľa pokynov alebo v hotovosti napíšte nám prosím na emailovú adresu education@pragmasys.sk, ozveme sa a dohodneme podmiemky splatnosti !

Daňový doklad Vám odovzdáme vždy v deň školenia pri prezencii účastníkov !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist