Mzdový špeciál – jeseň 2023 – prezenčné školenie

Lektor:  Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum/Miesto konania:
20.11.2023 – Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7
21.11.2023 – Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
22.11.2023 – Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
27.11.2023 – Myjava, Hotel ŠTEFÁNIK, Nám. M. R. Štefánika 37
28.11.2023 – Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
04.12.2023 – Trenčín, Hotel MAGNUS, Považská ul. 1706
06.12.2023 – Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B

Cena

84 EUR / účastník vrátane DPH občerstvenia a školiacich materiálov !

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2024 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Registrácia

Program seminára:

 1. Cestovné náhrady
  • definícia pracovnej cesty
  • osoby s nárokom na cestovné náhrady
  • príkaz na pracovnú cestu
  • paušalizácia pracovnej cesty
  • prerušenia pracovnej cesty
  • plnenia pri tuzemskej pracovnej ceste
  • použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste
  • plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
  • vreckové
  • kurzové rozdiely
  • preddavok na pracovnú cestu •
  • ormuláre A1
  • administrácia pracovných ciest
 2. Zrážky zo mzdy a exekúcie
  • zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
  • práva a povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii
  • stanovenie čistej mzdy
  • nepostihnuteľné časti mzdy
  • tretinový systém
  • výpočet exekúcie
  • poradie exekúcií
  • zrážky v zmysle občianskeho zákonníka
 3. Najčastejšie chyby v SP, ZP dani zo mzdy a ich oprava
  • spätne priznaný invalidný dôchodok - oprava v SP
  • spätne priznaný starobný dôchodok - oprava v SP
  • nesprávne vykázané dni v mesačných výkazoch v SP
  • nesprávna registrácia v SP
  • uplatnenie OOP
  • nesprávny ELDP
  • spätne priznaný invalidný dôchodok - oprava v ZP
  • aditívne výkazy v ZP
  • nesprávne registrácie v ZP
  • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
  • daňový bonus na deti
  • RZD - odpočet na manželského partnera
  • RZD - daňový bonus na úroky z úverov
 4. Prípadné aktuálne zmeny v mzdovej oblasti

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h - Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • 20.11.2023 – Poprad
  • 21.11.2023 – Dolný Kubín
  • 22.11.2023 – Brezno
  • 27.11.2023 – Myjava
  • 28.11.2023 – Trnava
  • 04.12.2023 – Trenčín
  • 06.12.2023 – Bratislava
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete, napíšte nám to do poznámky v registrácií ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist