VIDEOKOMPAS na rýchlu orientáciu v mori legislatívnych zmien

Aktualizácia daňových a odvodových povinností počas obdobia pandémie v príkladoch

Celkový čas trvania celého balíka: 5hod 5min

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o. - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

Dátum/miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností;

Cena 36€ s DPH / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet
získate prístup k balíku videoškolení a školiacim materiálom !
Registrácia

Program školiaceho balíka:

Video_01 – trvanie:  2hod 28min
Preddavky na daň z príjmov

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

 1. Platenie preddavkov pri poklese tržieb
 2. Platenie preddavkov po podaní daňového priznania počas obdobia pandémie
 3. Platenie preddavkov po podaní opravného daňového priznania počas obdobia pandémie
 4. Platenie preddavkov po skončení obdobia pandémie

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

 1. Platenie preddavkov pri poklese tržieb
 2. Platenie preddavkov po podaní daňového priznania počas obdobia pandémie
 3. Platenie preddavkov po podaní opravného daňového priznania počas obdobia pandémie
 4. Platenie preddavkov po skončení obdobia pandémie

 

Video_02 – trvanie:  1hod 45min
Daňová strata – Vrátenie preplatkov a preddavkov – Poukázanie podielu zaplatenej dane

Odpočet daňovej straty

 1. Odpočet daňovej straty fyzickej osoby
 2. Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2019
 3. Odpočet daňovej straty právnickej osoby
 4. Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019
 5. Možnosť podania opravného alebo dodatočného daňového priznania s uplatnením straty podľa zmeny zákona počas obdobia pandémie

Vrátenie preplatku na dani z príjmov (FO, PO)

 1. Preplatok po podaní riadneho daňového priznania
 2. Preplatok po podaní opravného, resp. dodatočného daňového priznania

Poukázanie podielu zaplatenej dane (FO, PO)

 1. Pri podaní daňového priznania počas obdobia pandémie
 2. Po skončení obdobia pandémie

Vrátenie preddavkov na daň z príjmov

 1. Vrátenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
 2. Vrátenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby

 

Video_03 – trvanie:  52min
Platenie – sociálne a zdravotné poistenie

Platenie poistného do Sociálnej poisťovne

 1. Platba, resp. odpustenie platby poistného za mesiace marec, apríl, máj 2020
 2. Platba poistného po podaní daňového priznania do 31.3.2020, 30.9.2020, po 30.9.2020

Platenie preddavkov do zdravotnej poisťovne

Platba preddavkov na zdravotné poistenie – splatnosť za mesiace marec, apríl, máj 2020


Krátka ukážka zo školenia:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist