Novela zákona o účtovníctve ( digitalizácia ) od 1.1.2022 – online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka: 2 hod  41 min

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o. - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

Cena 36 EUR / prístup
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program školenia:

Video_01 – Zmeny s väzbou na novelizáciu Obchodného zákonníka – trvanie - 53 minút

 • Zmeny týkajúce sa fyzických osôb
 • Aktuálne problémy právnický osôb súvisiace s výmazom z obchodného registra

Video_02 – Zmeny súvisiace s účtovnou dokumentáciou ( digitalizácia ) - trvanie - 1 h 12 min

 • Zmeny súvisiace s účtovnou dokumentáciou
  • Účtovný záznam
  • Preukázateľnosť účtovného záznamu
  • Transformácia účtovného záznamu
  • Uchovávanie účtovných záznamov
 • Zmeny týkajúce sa výročnej správy
 • Zmeny v registri účtovných závierok
 • Zmeny v oblasti správnych deliktov
 • Ostatné zmeny

Video_03 – Otázky k danej problematike - trvanie - 36 min

Krátka ukážka:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na online školenie:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist