Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2021 - online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka:  3 hod 58 min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Cena

48 EUR / prístup

po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !

Registrácia

Dátum/Miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program školiaceho balíka:

Video_01 – krátke informácie k účtovnej závierke
Trvanie: 57 min

 

 • Základné pojmy nákladov a výnosov
 • Zásady aktuálnosti a realizácie
 • Kategorizácia účtovných jednotiek
 • Zostavenie a schválenie účtovnej závierky (lehoty a povinnosti)
 • Na čo si treba dať pozor pri zostavení účtovnej závierky ako inventarizácia, závierkové účtovné operácie

 

Video_02 – Daňové priznanie PO – všeobecná časť
Trvanie: 1 hod 7 min

 

 • Definícia zdaňovacieho obdobia pre začatie plynutia lehoty na podanie DP
 • Povinnosť podať daňové priznanie právnickou osobou
 • Lehota na podanie daňového priznania a možnosť predĺženia lehoty
 • Vyznačenie informácie či ide o mikrodaňovníka v daňovom priznaní (podmienky)
 • Vyznačenie údajov na úvodnej stránke daňového priznania PO
 • Druh daňového priznania a vyznačenie v daňovom priznaní

 

Video_03 – Daňové priznanie PO – komplexný príklad s názornou ukážkou v DP
Trvanie: 1 hod 54 min

 

 • Reklamné výdavky, obchodné vzorky, reklamné predmety a reprezentačné výdavky
 • Rezervy a daňový dopad
 • Opravné položky, odpis pohľadávky, postúpenie pohľadávky
 • Dodanenie záväzkov
 • Virtuálna mena a dopad na základ dane
 • Členské príspevky
 • Zahraničná DPH
 • Predaj, likvidácia a škoda na majetku a zásobách
 • Zmarená investícia a daňový dopad
 • Výdavky daňovo uznané po zaplatení
 • Odpisy majetku a vyplnenie tabuľky B
 • Automobil a posúdenie luxusného MV, MV a zamestnanec
 • Oprava chýb minulých účtovných období
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie a pôžičky medzi závislými osobami
 • Paušalizácia výdavkov pri majetku osobnej potreby
 • Dotácie a vplyv na základ dane
 • Uplatnenie daňovej straty v tabuľke D
 • Uplatnenie super odpočtu
 • Výber sadzby dane z príjmov
 • Započítanie dane zo zrazenej dane z licenčného poplatku
 • Preddavky na daň z príjmov
 • Darovanie 2 % dane

 

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku: 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist