Nehnuteľnosti v aplikačnej praxi 2022 - online praktikum

Celkový čas školenia:  1 hod 52 min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Cena

36 EUR / prístup

po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !

Registrácia

Dátum/Miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program školenia:

 1. Nehnuteľnosť u fyzickej osoby nepodnikateľa
  • Predaj nehnuteľnosti (zdaniteľný príjem verzus oslobodený príjem podmienky)
  • Príjem z prenájmu nehnuteľnosti
  • Manželia a nehnuteľnosť
  • Registračné povinnosti
 2. Nehnuteľnosť ako obchodný majetok z pohľadu dane z príjmov
  • Nehnuteľnosť ako dlhodobý hmotný majetok
  • Moment zaradenia nehnuteľnosti (klasifikácia stavieb verzus úžitková plocha)
  • Vstupná cena na daňové účely ako veličina pre odpisovanie
  • Odpisovanie nehnuteľností
  • Prerušenie odpisovania
  • Predaj nehnuteľnosti
  • Zmarená investícia
  • Vyvolaná investícia
  • Nehnuteľnosť ako zásoba 
  • Technické zhodnotenie
  • Nájomný vzťah
 3. Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
  • Zdaniteľná osoba z pohľadu dodávok stavieb a pozemkov
  • Dodanie stavby a pravidlá oslobodenia resp. pravidlá zdanenia
  • Zmena účelu pri investičnom majetku
  • Nájom verzus ubytovacie služby
  • Vzťah ku KV a DP
 4. Predaj a prenájom nehnuteľnosti medzi spoločnosťou a spoločníkom

 

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku: 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist