Festival – Dane a Mzdy 2023 – Liptovský Ján

Trojdňová akcia – pre telo aj ducha – spojte vzdelávanie s relaxom v príjemnom prostredí !
Termín: 10.05.2023 – 12.05.2023 - Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba, Liptovský Ján 2067

 

Kongresové služby:

84 EUR / účastník  /  deň pri rezervácii na tri vyučovacie dni
96 EUR / účastník  / deň pri rezervácii na jeden alebo dva vyučovacie dni

Každý deň 8:30 – 9:00 prezencia, odborný program cca do 15:00 hod. podľa diskusie, v cene kongresu občerstvenie a teplý obed – následne oddych a relax – odporúčame pobyt v hoteli za super ceny a k tomu wellnes zdarma !

Cena

84 EUR / účastník  /  deň pri rezervácii na tri vyučovacie dni

96 EUR / účastník  / deň pri rezervácii na jeden alebo dva vyučovacie dni

Registrácia

   Ubytovanie  a wellnes:


 • 59€/ noc za izbu / ubytovanie s raňajkami pri obsadenosti 2 osobami
 • 39€/ noc za izbu / ubytovanie s raňajkami pri obsadenosti 1 osobou
 • 30€/ noc za izbu / ubytovanie s raňajkami na prístelke

V cene sú zahrnuté bohaté raňajky formou bufetových stolov a všetci účastníci pobytu majú v cene zahrnutý každodenný dvojhodinový vstup do wellness centra – Rusnácka baňa:
    •    parná sauna
    •    fínska sauna
    •    ochladzovacia kaďa
    •    ľadové vedro
    •    kneepov kúpeľ
    •    oddychová miestnosť s krbom
    •    vonkajšia vírivka na terase
V prípade záujmu je možnosť doobjednať polpenziovú večeru – 20€/ osoba   Odborný program:


Z mzdového života firmy 2023 – prvý deň – 10.05.2023

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti.
Zmeny vo mzdovej oblasti od roku 2023 v praktických príkladoch

 1. Zákonník práce   mzdové zvýhodnenia v zmysle Zákonníka práce - zmeny od 062023
  • nový typ dohody o práci mimo pracovného pomeru na sezónne práce
 2. Sociálne poistenie
  • zmeny v registračných povinnostiach so zameraním na odvodovú odpočítateľnú položku dohodárov
  • zavedenie analytických údajov v registračných listoch
  • zmena vo výpočte odvodov pri nepravidelných príjmoc
 3. Zdravotné poistenie
  • zavedenie minimálneho mesačného odvodu zamestnanca
 4. Daň zo závislej činnosi
  • veličiny platné od 012023
  • daňový bonus na deti na mesačnej báze 2023 a novinka v uplatnení v rámci daňového priznania za rok 2023


Komplexný pohľad na dohody o prácach mimo pracovného pomeru

 • typy dohôd a ich využitie
 • ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa dohôd
 • mzda a príplatky
 • registrácia v Sociálnej poisťovni
 • odvody na sociálne poistenie pre jednotlivé typy dohôd
 • pravidelný , nepravidelný príjem dohody - spôsob výpočtu odvodov
 • výkaz odvodov
 • registrácia v zdravotnej poisťovni
 • odvody na zdravotné poistenie
 • výkaz odvodov
 • daň zo závislej činnosti - výpočet
 • cestovné náhrady dohodárov
 • stravovanie dohodárov


Komplexný pohľad na  odmeňovanie štatutárov

 • definícia štatutára
 • pracovno právne riešenie
 • odmena za výkon pozície   
 • kombinácia s pracovným pomerom
 • dividendy
 • Sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • pravidelný , nepravidelný príjem
 • výpočet odvodov, výkazy, splatnosť
 • daň zo závislej činnosti - výpočet
 • cestovné náhrady štatutárov
 • stravovanie štatutárov
 • povinnosti pri zahraničnom štatutárovi
   

Z daňového života firmy 2023 – druhý deň – 11.05.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo.

 1.  Spoločník a vzťah k firme
  1. Kontrolované transakcie a daňové dopady (DPH a daň z príjmov) – predaj pod cenu, kúpa, dar, vklad (základné imanie, kapitálové fondy), pôžičky medzi spoločnosťou a spoločníkom a opačne, podkapitalizácia a vplyv na daňovú uznateľnosť úrokov
  2. Vyplatenie pôžičiek, vkladov, úrokov, dividend zo spoločnosti
  3. Pracovné cesty a nároky spoločníka a konateľa – ako ustáť dôkaznosť daňového výdavku
  4. Benefity a súkromná spotreba spoločníka a daňové riziká (DPH a daň z príjmov)
 2. Pohľadávky spoločnosti a daňové dopady rizikových pohľadávok
  1. Opravné položky a daňové dopady
  2. Nevymožiteľné pohľadávky a právo vrátenia DPH od štátu cez daňové priznanie
  3. Uhradenie pohľadávok a zrušenie opravných položiek a vrátenie DPH štátu
  4. Odpis pohľadávok a vyradenie z účtovníctva pri nedobytných pohľadávkach
 3. Záväzky spoločnosti
  1. Záväzky po splatnosti a vplyv na základ dane (daňová uznateľnosť po zaplatení resp. dodanenie záväzku)
  2. Záväzky po splatnosti a vplyv na povinnosť vrátiť DPH ak bola odpočítaná
  3. Úhrada záväzkov a možnosť prinavrátiť výdavok a právo na odpočítanie dane
  4. Záväzok z finančného prenájmu  verzus operatívny leasing (posúdenie všetkých skutočností spojených s leasingom z pohľadu dane z príjmov a DPH ako predčasné odkúpenie, škoda, odobratie predmetu leasingu, kúpa veci po skončení operatívneho leasingu, časové rozlíšenie splátok, postúpenie predmetu leasingu)
  5. Kúpa veci na úver a daňové dopady s komplexným pohľadom na vec
 4. Chyby v účtovníctve a daňové dopady
  1. Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a povinnosť otvoriť účtovnú závierku firmy
  2. Právo podania dodatočného daňového priznania
  3. Právo ponechania opravy v zdaňovacom období, kedy sa skutočnosť zistí
  4. Právo odpočítania DPH z neskoro doručených faktúr za minulé obdobia

 

Z daňového života firmy 2023 – tretí deň – 12.05.2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo.

 1. Fakturácia v živote platiteľa DPH a neplatiteľa DPH
  1. Čo je faktúra a povinnosť vyhotovenia faktúry
  2. Faktúra ako účtovný doklad (elektronický verzus listinný pohľad)
  3. Neúplný obsah faktúry a riziko práva na odpočítanie dane
  4. Nákup služieb zo zahraničia a faktúra (nahliadnutie aj na zrážkovú daň)
  5. Nákup tovaru zo zahraničia a faktúra (nahliadnutie aj na zrážkovú daň)
  6. Nesprávna fakturácia a ako to vyriešiť bez daňových rizík
  7. Ako vyriešiť preukázateľnosť výdavku na základe nedostatočnej faktúry
 2. Nadobudnutie  a vyradenie majetku a daňové dopady (DzP a DPH)
  1. Definícia dlhodobého a krátkodobého majetku
  2. Krátkodobý majetok a jeho spotreba v daňových výdavkoch (povinnosť vrátiť DPH z krádeže alebo osobného užívania)
  3. Zaraďovanie majetku a jeho odpisovanie na daňové a účtovné účely vrátanie prerušenia odpisovania
  4. Stanovenie vstupnej ceny na účely odpisovania
  5. Vyradenie majetku z účtovníctva a daňové dopady
  6. Rozsah používania majetku a uplatnenie pravidiel daňových výdavkov
  7. Rozsah používania majetku a uplatnenie pravidiel odpočítania dane (najmä poukázanie na motorové vozidlá)
  8. Mikrodaňovník a výhody odpisovania majetku spojené aj s následnými podmienkami
  9. Osobné motorové vozidlo 48 000 eur a viac a čo musíme sledovať
  10. Výdavky spojené s používaním motorového vozidla a zahrňovanie do daňových výdavkov a rozsah práva na odpočítanie dane
 3. Znížená sadzba DPH na vybraný okruh služieb v tuzemsku – otázky a odpovede ktoré nám hlava nebere
 4. Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku a riešenie dodávok v praxi u dodávateľa aj príjemcu (v spojitosti aj s vykazovaním v DP a KV)
 5. Dotácie u daňovníka a daňový dopad (zohľadnenie časových a vecných aspektov účtovného prípadu dotácie) – kedy do základu dane a kedy nie

 


 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 
 • Objednávka kongresových služieb cez webový formulár na www.pragmasys
  • kliknete na názov akcie,
  • vypíšte a odošlite formulár
  • spätne sa Vám ozveme a potvrdíme rezerváciu !
 • Kapacita účastníkov je obmedzená na 50 miest
 • Nedá sa platiť v hotovosti
  • po registrácii zašleme zálohovú faktúru,
  • po úhrade doklad k prijatej platbe,
  • priamo na akcii poskytneme vyúčtovací doklad !
 • Ubytovanie a wellnes služby – treba dojednať a platiť  zvlášť s recepciou hotela !

Pri vašej neúčasti na akcii poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

 

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist