Aktuálny stav v mzdách + Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2023 – prezenčné školenie

Lektor:  Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum/Miesto konania:
08.01.2024 – Myjava, Hotel ŠTEFÁNIK, Nám. M. R. Štefánika 37
09.01.2024 – Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
10.01.2024 – Trenčín, Hotel MAGNUS, Považská ul. 1706
26.01.2024 – Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B
29.01.2024 – Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
30.01.2024 – Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
01.02.2024 – Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51
02.02.2024 – Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7

Cena

84 EUR / účastník vrátane DPH občerstvenia a školiacich materiálov !

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2024 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Registrácia

Program seminára:

 1. Zákonník práce
  • minimálna mzda
  • minimálne mzdové nároky
  • príplatky ku mzde
  • prípadné ostatné zmeny
 2. Sociálne poistenie
  • maximálny mesačný vymeriavací základ
  • maximálny denný základ pre výpočet Pn ky
  • prípadné ostatné zmeny
 3. Zdravotné poistenie
  • zmena zdravotnej poisťovne
  • minimálny mesačný preddavok
  • prípadné ostatné zmeny
 4. Daň zo závislej činnosti
  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • sadzba dane
  • daňový bonus na deti
  • prípadné iné zmeny
 5. Podiel zamestnávania invalidných osôb
  • povinnosti
  • výpočet podielu
  • využitie náhradných plnení
  • oznamovacia povinnosť
 6. Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2023
  • lehoty a termíny
  • potvrdenie o príjme
  • žiadosť o RZD
  • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera,
  • osoba poberajúca dôchodok, DDS
  • daňový bonus na deti
  • daňový bonus na úrok z úveru
  • sadzba dane
  • výpočet RZD
  • doklad o vykonanom RZD
  • vysporiadanie výsledku RZD
  • ročné hlásenie

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h - Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • 08012024 – Myjava
  • 09012024 – Trnava
  • 10012024 – Trenčín
  • 26012024 – Bratislava
  • 29012024 – Dolný Kubín
  • 30012024 – Brezno
  • 01022024 – Košice
  • 02022024 – Poprad
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete, napíšte nám to do poznámky v registrácií ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist