Novely vybraných daňových zákonov od 1.1.2021 – DPH – Daň z príjmov – Daň z motorových vozidiel - online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka: 3 hod 19 min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Cena 36 EUR / prístup - až 24 mesiacov od zverejnenia !
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 44 min
Daň z pridanej hodnoty

 • zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH
 • zmeny v oblasti zásielkového predaja
 • zavedenie predaja tovaru na diaľku a pojem uľahčovanie
 • oprava základu dane a zavedenie práva na vrátenie dane z nevymožiteľnej pohľadávky od 1.1.2021
 • zmeny v oblasti vývozu a dovozu
 • osobitná úprava pri podaní DP - predaj tovaru na diaľku ako aj predaj služieb podľa § 16 ZoDPH
 • zmena lehoty pri pokračovaní živnosti po zomrelom

Video_02 – trvanie: 1h 08 min
Daň z príjmov

 • PHL v daňových výdavkov od 21.7. 2020
 • preddavky na daň z príjmov od 1.1.2021
 • daňové straty od 1.1.2021
 • dotácie po novele zákona o dani z príjmov
 • sadzby dane z príjmov FO a PO a zmeny
 • zmena v oblasti registrácie na daň z prímov
 • mikrodaňovník od 1.1.2021
 • zdanenie dividend na zahraničných spoločnostiach FO rezidentom od 1.1.2022
 • zmeny v odpisovaní budov slúžiacich na ubytovanie zamestnancov a kúpeľnú starostlivosť
 • zmeny v oblasti závislej činnosti ako daňový bonus a nezdaniteľné časti
 • ostatné zmeny (rezidencia daňovníka, zahraničný platiteľ )

Video_03 – trvanie: 1 h 19 min
Daň z motorových vozidiel

 • predmet dane a daňovník
 • oslobodené od DZMV
 • základ dane a sadzba dane
 • vznik a zánik daňovej povinnosti
 • oznamovacia povinnosť
 • zdaňovacie obdobie a lehota na podanie daňového priznania (zmena pre rok 2020)
 • preddavky na daň z motoroých vozidiel, ich platenie (zmena), pomerná daň

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist