Odpisovanie majetku v roku 2021 – online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka:  2 hod  44 min

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o. - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

Cena

36 EUR / prístup - až 24 mesiacov od zverejnenia !

po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !

Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program školiaceho balíka:

Video_01 – trvanie: 1h 1min
Odpisovanie majetku v roku 2021

 • Právo na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku.
 • Odpisovaný hmotný a nehmotný majetok
 • Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania
 • Účtovné vs. daňové odpisy
 • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku
 • Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku
 • Podstata daňového odpisovania hmotného a nehmotného majetku
 • Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku
 • Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny
 • Popis jednotlivých odpisových skupín 0 až 6

Video_02 – trvanie: 55min
Výpočet daňových odpisov hmotného majetku

 • Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku. Príklady
 • Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku. Príklady
 • Vymedzenie technického zhodnotenia
 • Prerušenie odpisovania hmotného majetku
 • Obmedzenie výšky daňových odpisov prenajatého majetku
 • Porovnanie účtovných a daňových odpisov po skončení zdaňovacieho obdobia

Video_03 – trvanie: 48min
Ďalšie dôležité fakty o daňovom odpisovaní hmotného majetku

 • Hmotný majetok s dobou použiteľnosti viac ako rok v ocenení do 1 700 EUR v jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii
 • Odpisy budov
 • Odpisy budovy obstaranej kúpou spolu s pozemkom
 • Zvýhodnené podmienky odpisovania pre mikrodaňovníkov

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist