Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022 + aktuálny stav v mzdovej učtárni k 1.1.2023

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti.

09.01.2023 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
10.01.2023 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16

11.01.2023 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
13.01.2023 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska 30/B
23.01.2023 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51
24.01.2023 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
25.01.2023 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
26.01.2023 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

Cena 78 € / osoba
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia
Registrácia

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2023 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Program seminára:

 1. Zákonník práce
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2023
  • príplatky ku mzde rok 2023
  • otcovská dovolenka - zmena rok 2022
  • zmeny v dohodách o prácach mimo pracovného pomeru rok 2022
  • ostatné zmeny 2022
  • DPČ na výkon sezónnej práce - zmeny od 2023
  • ostatné zmeny 2023
 2. Sociálna poisťovňa
  • zmeny v roku 2022
  • zmeny v roku 2023
  • nová odvodová odpočítateľná položka pri DPČ na výkon sezónnej práce
  • maximálny vymeriavací základ pre odvody
  • maximálny vymeriavací základ pre nemocenské dávky
 3. Zdravotné poistenie
  • zmeny zdravotnej poisťovne
 4. Daň zo závislej činnosti
  • nezdaniteľná časť základu dane
  • sadzba dane
  • daňový bonus na deti
 5. RZD
  • lehoty
  • žiadosť o vykonanie
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus na deti a úroky z úveru
  • výpočet
  • sadzba dane

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • 09012023 – Myjava
  • 10012023 – Trnava
  • 11012023 – Trenčín
  • 13012023 – Bratislava
  • 23012023 – Košice
  • 24012023 – Poprad
  • 25012023 – Brezno
  • 26012023 – Dolný Kubín
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete, napíšte nám to do poznámky v registrácií ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist