Celoročný multi prístup na všetky online školenia v roku 2021

   Celoročný multi prístup na všetky online školenia v roku 2021 je:

  • 174,00 EUR s DPH pre platiteľov DPH
  • 145 EUR pre neplatiteľov DPH

   Garantujeme minimálne 20 školení v priebehu roka 2021 z oblasti personalistiky, miezd, daní a účtovníctva

   V rámci tohto multi prístupu Vám automaticky poskytneme spätne aj archiv všetkých online školení z roka 2020, ich prehľad nájdete v realizovaných akciách - cca 15 produktov.

   Multi prístup samozrejme znamená, že produkt môžete zdielať aj na viacerých PC - v práci, doma (home office)

   Školenia máte k dispozícii až 24 mesiacov od dátumu reportu

   Po vyplnení registračného formulára Vám zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu

 

Registrácia

Prehľad školení nájdete v realizovaných akciách

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

V prípade záujmu sa môžete registrovať. Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru, po jej úhrade doklad k prijatej platbe, vyúčtovaciu faktúru a prihlasovacie údaje do troch dní po zverejnení online školenia.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť!

Registrácia:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
7 + 7 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist