Plánované online mzdové a daňové školenia – január 2021

Vážení klienti a záujemcovia o školiace produkty,
v priebehu januára zverejníme na našom webe úplne nové aktuálne online školenia s prístupom na 24 mesiacov od dátumu zverejnenia

Cena jednotlivých školení pre rok 2021 je 48,00 EUR s DPH

Celoročný multi prístup na všetky online školenia v roku 2021 je:

  • 174,00 EUR s DPH pre platiteľov DPH
  • 145 EUR pre neplatiteľov DPH

V rámci tohto multi prístupu Vám automaticky poskytneme spätne aj archiv všetkých online školení z roka 2020, ich prehľad nájdete v realizovaných akciách - cca 15 produktov. Multi prístup samozrejme znamená, že produkt môžete zdielať aj na viacerých PC - v práci, doma (home office)

V januári 2020 zverejníme:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020 + aktuálny stav v mzdovej učtárni k 1.1.2021 – lektor – Júlia Pšenková

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklad – lektor – Ing. Vladimír Ozimý

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 na praktickom príklade + zmeny v zákone v roku 2020 a 2021 - lektor RNDr. Pavol Maniaček

Novely vybraných daňových zákonov k 1.1.2021 – DPH – Daň z príjmov – Daň z motorových vozidiel - lektor – Ing. Vladimír Ozimý

Registrácia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

V prípade záujmu sa môžete registrovať. Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru, po jej úhrade doklad k prijatej platbe, vyúčtovaciu faktúru a prihlasovacie údaje do troch dní po zverejnení online školenia. Všetky školenia budú dostupné už v priebehu januára!

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť!

Registrácia:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
1 + 0 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist