Účtovná závierka 2020. Daňové priznanie k dani z príjmov PO prakticky - online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka: 4 hod 56 min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Cena 48 € / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet získate prístup k balíku online školení a školiacim materiálom !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 58 min
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

 • základné pojmy ako výnos, náklad, účtovný prípad,
 • chronológia zápisov,
 • analytická evidencia zostavenie,
 • chválenie a podanie UZp
 • prípravné operácie k UZ ako inventarizácia, rešerš na čo by si účtovná jednotka mala dať pozor.
 • sankcie v účtovníctve

Video_02 – trvanie: 3 h 58 min
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade

 • Určenie zdaňovacieho obdobia a povinnosť podať DP
 • Lehota na podanie daňového priznania
 • Druh daňového priznania
 • Komplexný príklad k úprave základu dane na elektronickom tlačive (pomôcka exel tabuľka)
  1. Reklamné predmety, reklamné výdavky, obchodné vzorky a reprezentačné
  2. Rezervy z účtovného a daňového hľadiska
  3. Pohľadávky a komplexný pohľad na zdanenie pohľadávok, opravné položky a odpis pohľadávok
  4. Záväzky po splatnosti a vplyv na základ dane
  5. Členské príspevky a zahraničná DPH
  6. Škoda, predaj a likvidácia majetku (dlhodobý majetok a zásoby)
  7. Výdavky daňovo uznané po zapatení
  8. Odpisovanie majetku
  9. Finančný prenájom a daňový dopad pri postúpení, škode, odobratí a predčasnom odkúpení
  10. Pravidlá nízkej kapitalizácie a pôžička medzi závislými osobami
  11. Paušalizácia majetku
  12. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku
  13. Oprava chýb minulých účtovných období
  14. Luxusné motorové vozidlá
  15. Licenčný poplatok hradený zo zahraničia a zápočet dane
  16. Uplatnenie daňovej straty, zápočet licencie, výpočet preddavkov na daň z príjmov
  17. Asignačná daň


Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist