Účtovníctvo neziskových organizácii – prezenčné školenie - jeseň 2020

Len dva termíny pre špecializované školenie v rámci SR v Bratislave !

Lektor: Ing. Alica Fisterová - expert v legislatívnej oblasti vrátane účtovníctva a daní so zameraním na šport a neziskové organizácie

Dátum/miesto školenia:
05.11.2020 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B

06.11.2020 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B
 

Cena

Cena: 66 EUR / osoba do naplnenia kapacity školenia vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Registrácia

Program seminára:

 • Vymedzenie neziskového sektora a jeho špecifiká
 • Základné dokumenty neziskového sektora
 • Interné predpisy z pohľadu účtovníctva a daní v neziskovom sektore
 • Dlhodobý majetok
 • Zúčtovacie vzťahy
 • Krátkodobý majetok
 • Časové rozlíšenie
 • Imanie, fondy a dlhodobé záväzky
 • Náklady (rozdelenie na hlavnú a podnikateľskú činnosť)
 • Výnosy (rozdelenie na hlavnú a podnikateľskú činnosť)
 • Zisťovanie základu dane v neziskovom sektore
 • Účtovná závierka v neziskovom sektor
 • Ostatné povinnosti v neziskovom sektore

 


Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Termín 05.11.2020 – 05112020
  • Termín 06.11.2020 – 06112020
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že požadujete platbu v hotovosti v deň školenia napíšte nám to do poznámky ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín. Ak aktuálna pandemická situácia neumožní fyzickú realizáciu školenia, vyhotovíme online záznam zo školenia, ten registrovaným účastníkom sprístupníme a poskytneme kupón na ďaľší vzdelávací produkt zdarma !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
4 + 16 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist