Účtovníctvo neziskových organizácii – online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka: 2hod 33min

Lektor: Ing. Alica Fisterová, expert v legislatívnej oblasti vrátane účtovníctva a daní so zameraním na šport a neziskové organizácie

Cena 48 € / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet získate prístup k balíku online školení a školiacim materiálom !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 11 min
Vymedzenie neziskového sektora a jeho špecifiká

Video_02 – trvanie: 25 min
Účtovníctvo neziskového sektora všeobecne

Video_03 – trvanie: 46 min
Dlhodobý majetok, zúčtovacie vzťahy, krátkodobý majetok a časové rozlíšenie

Video_04 – trvanie: 37 min
Imanie, fondy a dlhodobé záväzky. Náklady a výnosy

Video_05 – trvanie: 34 min
Inventarizácia, základ dane a účtovná závierka

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
6 + 3 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist