Daňový špeciál 2024 so zameraním na daň z príjmov a DPH

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

19.06.2024 – Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B – 8:30 – prezencia účastníkov
20.06.2024 – Trenčín, Hotel MAGNUS, Považská ul. 1706 – 8:30 – prezencia účastníkov
21.06.2024 – Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16 – 8:30 – prezencia účastníkov
26.06.2024 – Myjava, Hotel ŠTEFÁNIK, Nám. M. R. Štefánika 37 7 – 8:30 – prezencia účastníkov

Cena

84 € / účastník vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2024 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Tip – pokiaľ nemáte prístup na web – zaregistrujte sa a platia pre Vás nižšie ceny:

Celoročný multi prístup na všetky zverejnené online školenia až do 31.12.2024

Registrácia

Program seminára:

1. Daň z príjmov v roku 2024

 • Pôžičky medzi spoločnosťou a spoločníkmi (zmena pohľadu na kontrolovanú transakciu a zdanenie úrokov)
 • Posúdenie úrokov ako daňového výdavku
 • Odpisovanie majetku v roku 2024 daňovník verzus mikrodaňovník
 • Transakcie z virutálnou menou po novom po zmene
 • Cenné papiere a obchodné podiely u fyzických osôb a právnických osôb
 • Zavedenie minimálnej dane, kto, kedy a v akej výške...je možné sa vyhnúť plateniu?
 • Nové pravidlá pre určenie mikrodaňovníka a sadzby dane z príjmov daňovníka
 • Bonus na úroky a daňový bonus v roku 2024

2. DPH v roku 2024

 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1. 4. 2023 – závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie lízingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)
 • Nový pohľad na spätný lízing v podmienkach SR od 1. 1. 2024
 • Nové pravidlá pre poskytovateľov platobných služieb od 1.1.2024
 • Služby CK vo svetle nového rozsudku ESD č. C-108/22
 • Vymedzenie zdaniteľnej osoby, resp. nezdaniteľnej osoby pri určení miesta dodania služby podľa Nariadenia EÚ 282/2011
 • Predaj tovaru do štátov EU a posúdenie intrakomunitárnej dodávky verzus predaja tovaru na diaľku

3. Prehľad schválených zmien novely DPH od 1.1.2025

 • Registračné pravidlá
 • Leasing
 • Kultúrne a vzdelávacie služby
 • Služby CK vo svetle nového rozsudku ESD č. C-108/22
 • Daňové priznanie a kontrolný výkaz DPH
 • Lehoty na vystavenie faktúra

 

 


Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Prihlásiť sa dá len cez registračný formulár, ktorý je dostupný na webe pri každom školení.

Kontakt: 0905 652 031 alebo education@pragmasys.sk len v prípade, ak Vám registrácia nepôjde !

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • 19062024 – Bratislava
  • 20062024 – Trenčín
  • 21062024 – Trnava
  • 26062024 – Myjava
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete napíšte nám prosím do poznámky v registrácii )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady len pokiaľ uhradíte skôr ako v mesiaci uskutočnenia školenia !

Vyúčtovaciu faktúru a školiace materiály Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist