Mzdový špeciál 2024 so zameraním na sociálne a zdravotné poistenie

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum / Miesto konania:
27.05.2024 – Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21 – 8:30 – prezencia účastníkov
28.05.2024 – Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7 – 8:30 – prezencia účastníkov
10.06.2024 – Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7 – 8:30 – prezencia účastníkov
11.06.2024 – Myjava, Hotel ŠTEFÁNIK, Nám. M. R. Štefánika 37 7 – 8:30 – prezencia účastníkov
12.06.2024 – Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B – 8:30 – prezencia účastníkov
13.06.2024 – Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16 – 8:30 – prezencia účastníkov
14.06.2024 – Trenčín, Hotel MAGNUS, Považská ul. 1706 – 8:30 – prezencia účastníkov

Cena

84 € / účastník vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2024 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Tip – pokiaľ nemáte prístup na web – zaregistrujte sa a platia pre Vás nižšie ceny:

Celoročný multi prístup na všetky zverejnené online školenia až do 31.12.2024

Registrácia

Program seminára:

Registrácia v Sociálnej poisťovni

 • vznik pracovného pomeru , skončenie pracovného pomeru, storno nástupu
 • registrácia dohody o práci mimo pracovného pomeru
 • registrácia štatutárov
 • OOP

Registrácia v zdravotnej poisťovni

 • vznik pracovného pomeru , skončenie pracovného pomeru, storno nástupu
 • registrácia dohôd o práci mimo pracovného pomeru
 • registrácia štatutárov

Prerušenie poistenia v Sociálnej poisťovni

 • registrácia prerušení

Neplatené voľno a absencia v zdravotnej poisťovni

 • registrácia v zdravotnej poisťovni

Dávka tehotenské

 • základná charakteristika
 • povinnosti zamestnávateľa

Dávka materská

 • povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • čerpanie
 • pravdepodobný vymeriavací základ
 • nárok na dovolenku na zotavenie

Dávka otcovská

 • povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • čerpanie
 • nárok na dovolenku na zotavenie

Dávka rodičovský príspevok/ rodičovská dovolenka

 • registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • čerpanie dovolenky medzi MD a RD
 • nárok na dovolenku, krátenie dovolenky
 • pravdepodobný priemer na dovolenku
 • PN ka počas poberania dávky rodičovský príspevok

Náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, nemocenská dávka

 • ePN
 • pravdepodobný vymeriavací základ
 • registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • dovolenka

Výpočet poistného pre zdravotné a sociálne poistenie

 • vymeriavací základ
 • percentá poistenia
 • výpočet odvodov
 • zaslanie výkazov
 • splatnosť odvodov

ELDP – evidenčný list dôchodkového poistenia

 • vystavenie ELDP

 


Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Prihlásiť sa dá len cez registračný formulár, ktorý je dostupný na webe pri každom školení.

Kontakt: 0905 652 031 alebo education@pragmasys.sk len v prípade, ak Vám registrácia nepôjde !

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • 27052024 – Dolný Kubín
  • 28052024 – Brezno
  • 10062024 – Poprad
  • 11062024 – Myjava
  • 12062024 – Bratislava
  • 13062024 – Trnava
  • 14062024 – Trenčín
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete napíšte nám prosím do poznámky v registrácii )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady len pokiaľ uhradíte skôr ako v mesiaci uskutočnenia školenia !

Vyúčtovaciu faktúru a školiace materiály Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist